Stichting Zingeving & Media heeft als doel om via journalistieke initiatieven maatschappelijke vooruitgang aan te jagen. Dat doet de stichting op het gebied van betekenisgeving, zingeving en mensenrechten.

Onze focus:

  • het leveren van bijdragen aan een gefundeerd, veelzijdig, open en breed publiek debat;
  • het ondersteunen van diepgravende, onafhankelijke en innovatieve journalistiek;
  • het mogelijk maken van bewustwordingscampagnes, dialoog en activiteiten gericht op beleidsverandering en bewustwording;
  • het bevorderen van kritisch denken, kennisuitwisseling en het stimuleren van onderlinge samenwerking;
  • het werven van fondsen, het bieden van financiering, projectcoördinatie, inhoudelijk advies en verbinden van verschillende initiatieven ter ondersteuning en initiatie van projecten en andersoortige initiatieven die bijdragen aan het doel.

Uitgelicht project: Volzin magazine

  • Volzin schrijft verhalen voor mensen die op zoek zijn naar religieuze betekenisgeving, zingeving en inspiratie. Volzin verdiept je wereld.
  • Volzin geeft 10x per jaar een magazine uit met een oplage van ca. 3.000 abonnees.
  • Naast het magazine is er de website www.volzin.nu waarop aanvullend op het magazine diverse journalistieke producties worden vormgegeven met ca. 40.000 bezoekers per maand. 
  • De derde pijler van Volzin bestaat uit activiteiten voor de community: online boekenclub, een jaarlijkse Volzin lezing en diverse bijeenkomsten op de thema’s religie, zingeving en samenleving.
  • Volzin heeft een webshop waarin diverse magazines en publicaties besteld of gedownload kunnen worden. De opbrengst gaat voor een deel naar goede doelen. 

Stichting Zingeving & Media is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt de doelen en de projecten van de Stichting steunen met een eenmalige of structurele donatie. Neem met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand contactformulier. Ook vragen over projectvoorstellen of andere samenwerkingsvormen zijn welkom.

U kunt hier ons beleidsplan lezen.

Neem contact op

Meer informatie via: 
info@zingevingenmedia.nl

Privacy Statement
Lees meer.

RSIN nummer:
8625.67.348

KVK nummer:
82688710

IBAN nummer:
NL04 INGB 0006 3439 42