Stichting Zingeving & Media

Stichting Zingeving & Media heeft als doel om via journalistieke initiatieven maatschappelijke vooruitgang aan te jagen. Dat doet de stichting op het gebied van betekenisgeving, zingeving en mensenrechten.

Onze focus

  • Het leveren van bijdragen aan een gefundeerd, veelzijdig, open en breed publiek debat
  • Het ondersteunen van diepgravende, onafhankelijke en innovatieve journalistiek
  • Het mogelijk maken van bewustwordingscampagnes, dialoog en activiteiten gericht op beleidsverandering en bewustwording
  • Het bevorderen van kritisch denken, kennisuitwisseling en het stimuleren van onderlinge samenwerking
  • Het werven van fondsen, het bieden van financiering, projectcoƶrdinatie, inhoudelijk advies en verbinden van verschillende initiatieven ter ondersteuning van projecten en andersoortige initiatieven die bijdragen aan het doel

Uitgelicht project: VOLZIN

  • VOLZIN schrijft verhalen voor mensen die op zoek zijn naar betekenisgeving, zingeving en inspiratie. VOLZIN verdiept je wereld.
  • VOLZIN geeft 1-x per jaar een magazine uit met een oplage van 2.500 abonnees
  • Naast het magazine is er de website www.volzin.nu waarop aanvullend op het magazine diverse journalistieke producties worden vormgegeven met ca. 40.000 bezoekers per maand
  • De derde pijler van VOLZIN bestaat uit activiteiten voor de community: online boekenclub, een jaarlijkse VOLZIN lezing en diverse bijeenkomsten over de thema’s religie, zingeving en samenleving
  • VOLZIN heeft een webwinkel waarin diverse magazines en publicaties besteld of gedownload kunnen worden. De opbrengst gaat voor een deel naar goede doelen.

Uitgelicht project: Moderne pelgrims

We werken samen met auteurs en uitgevers om nieuwe verhalen in zowel magazine als boekvorm te publiceren. Onze thema’s zijn religie, samenleving en zingeving en we investeren vooral in vernieuwende en unieke verhalen. Het meest recente boekproject is: Moderne pelgrims.

In dit boek brengen we de nieuwste ontwikkelingen binnen de wereld van pelgrimage voor een breed publiek in beeld. Een unieke samenwerking tussen Uitgeverij Zilt en Stichting Zingeving en Media. Het boek is vanaf heden te bestellen.

Voor een overzicht van andere boeken en publicaties verwijzen wij naar de webwinkel van VOLZIN.

Contact

Stichting Zingeving & Media is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt de doelen en de projecten van de Stichting steunen met een eenmalige of structurele donatie. Neem met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand contactformulier. Ook vragen over projectvoorstellen of andere samenwerkingsvormen zijn welkom.

Neem contact met ons op via ons mailadres.

U kunt hier ons beleidsplan lezen.

Meer informatiePrivacy statement
info@zingevingenmedia.nlLees meer
RSIN nummerKVK nummer
8625.67.34882688710